Tin mới

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 514
  • Tất cả: 100304
MTTQVN Xã Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

MTTQVN Xã Tiến Thành - thị xã Đồng Xoài tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

 

Thực hiện sự kế hoạch số 30/KH-MT ngày 15/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thị xã Đồng Xoài về việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Tiến Thành xét đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

Ngày 23/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Tiến Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tham dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Ba – Phó chủ tịch UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài, các đồng chí đại diện lãnh Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận; Trưởng ấp 08 khu dân cư về dự. Đồng chí Mai Thế Tám, Ủy viên Ban TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tiến Thành chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển kế hoạch triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Tiến Thành. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, làm rõ thêm 5 tiêu chí còn lại phải phấn đấu về đích năm 2017 gồm: tiêu chí số 2 giao thông; tiêu chí số 5 trường học; tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 13 tổ chức sản xuất; tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm đến nay cơ bản đã hoàn thành; Hướng dẫn Quy trình, cách thức tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp đánh giá kết quả lấy ý kiến; Phân bổ số lượng phiếu cho từng ấp trên địa bàn xã; Thông báo thành lập tổ công tác của xã cùng với các tổ công tác của khu dân cư, thống nhất lấy BVĐ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” làm tổ công tác của khu dân cư. Trực tiếp phân công cho các thành viên, tổ chức phát phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Các đại biểu đã được hướng dẫn về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM cấp cấp xã. Theo đó, đối với cấp xã kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư và chỉ được công nhận khi có trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên ở câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi. 16 câu còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng. Theo Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài long của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã;

Thông qua công tác triển khai việc lấy ý kiến, các tổ công tác ở khu dân cư đã tiến hành triển khai việc lấy ý kiến của nhân dân, kết quả tổng hợp trên toàn xã như sau:

- Số hộ toàn xã: 2.616.

- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.600 (chiếm tỷ lệ 61%).

- Số phiếu thu về: 1.600, đạt 100%.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hài lòng tiêu chí 17: 1522 phiếu, đạt 95,1%; Không hài lòng: 38 phiếu, chiếm 2,3%; Không có ý kiến 40 phiếu, chiếm 2,5%.

- Tổng số phiếu hài lòng 16/16 tiêu chí: 1.282 phiếu, đạt 80,1%.

Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng dựng nông thôn mới. Việc lấy ý kiến cũng giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Ban TT.UBMTTQVN xã Tiến Thành.